Anbefalinger

Methylphenidat og modafinil

Glukokortikoider

Version 1.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

12. august 2022 (DMCG-PAL)

Administrativ godkendelse

23. august 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. august 2027

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatique (CRF)

TIDLIGERE VERSIONER

Farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatique (CRF) VERSION 1.0

 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N