Anbefalinger

Fysisk træning

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

11. marts 2018 (DMCG-PAL)

Administrativ godkendelse

28. oktober 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 10. marts 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Fysisk træning til lindring af cancer-relateret fatigue (CRF) - hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N