Anbefalinger

Vejledning og undervisning

Version 1.2

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

13.09.2013 (DMCG-PAL)

Administrativ godkendelse

29. marts 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. august 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb

TIDLIGERE VERSIONER

Interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb VERSION 1.0

Interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb VERSION 1.1

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N