Anbefalinger

Indikationer

Beslutningstagning

Farmakologi

Monitorering

Version 1.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

1. august 2016 (DMCG-PAL)

Administrativ godkendelse

2. juni 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 30. november 2026

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Palliativ sedering - for voksne patienter indlagt på en specialiseret palliativ enhed

TIDLIGERE VERSIONER

Palliativ sedering - for voksne patienter indlagt på en specialiseret palliativ enhed VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N