Anbefalinger

Screening

Version 1.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

1. oktober 2017 (DMCG-PAL)

Administrativ godkendelse

2. juni 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. oktober 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Screening for depression - hos kræftpatienter i specialiseret palliativ indsats

TIDLIGERE VERSIONER

Screening for depression - hos kræftpatienter i specialiseret palliativ indsats VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N