Kliniske retningslinjer

Hver DMCG har p.t. de kliniske retningslinjer (guidelines) liggende på egne hjemmesider.
For nogle grupper er disse organiseret efter diagnostik og behandling, for nogle efter underopdeling af sygdomsområde.
Links til retningslinjerne findes nedenfor.

A

B

E

G

H

K

L

Lungecancer
(DLCG - Dansk Lunge Cancer Gruppe)

M

N

P

S

T

Ø

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N