Kliniske retningslinjer

Hver DMCG har p.t. de kliniske retningslinjer (guidelines) liggende på egne hjemmesider.
For nogle grupper er disse organiseret efter diagnostik og behandling, for nogle efter underopdeling af sygdomsområde.
Links til retningslinjerne findes nedenfor.

A

B

E

G

H

K

L

Lungecancer
(DLCG - Dansk Lunge Cancer Gruppe)

M

N

P

S

T

Ø