De landsdækkende kliniske retningslinjer for behandling af patienter med analcancer er udarbejdet og opdateres af Dansk Anal Cancer Gruppe, som er den multidisciplinære cancergruppe for analkræft.

Ved spørgsmål omkring retningslinjerne, kontakt DACG-formand, professor Karen-Lise Garm Spindler K.G.Spindler@rm.dk eller overlæge Eva Serup-Hansen Eva.Serup-Hansen@regionh.dk

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N