Anbefalinger

Diagnosticering og monitorering af senfølger

Psykosociale aspekter

Senfølger i mave- og tarmkanalen

Senfølger i urinvejene

Seksuel dysfunktion

Smerte

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

November 16th 2020 (DACG)

Administrativ godkendelse

March 8th 2021 (Center for Clinical Practice Guidelines | Cancer)

REVISION

Planned: December 1st 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Management guidelines of late adverse effects after chemoradiation for anal cancer

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N