Anbefalinger

Anbefalinger (Quick guide)

Skema for opfølgning

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

6. januar 2020 (DACG)

Administrativ godkendelse

31. marts 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. december 2021

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Opfølgning efter onkologisk behandling af lokaliseret anal cancer

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N