Anbefalinger

Lokalbehandling af øvre uroteltumorer

Nefroureterektomi ved øvre uroteltumorer

Onkologisk behandling af øvre uroteltumorer

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

15. maj 2020 (DaBlaCa)

Administrativ godkendelse

17. december 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 29. oktober 2021

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Behandling af uroteliale tumorer i øvre urinveje - Lokalbehandling, nefroureterektomi , onkologi og opfølgning

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N