Anbefalinger

Anmeldelsespligt

Tumorbeskrivelse

Histologisk undersøgelse:

Kodning til Patobank

Udredningsforløb og pakkeforløb

Billeddiagnostik

Cystoskopi, TUR-B og Cytologi

Version 1.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

23 oktober 2020 (DaBlaCa)

Administrativ godkendelse

10. november 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 29 oktober 2021

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Udredning af blæretumorer - Patologi, histologi og diagnostik

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N