Anbefalinger

Anbefalinger (Quick guide)

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

8. marts 2019 (DMCG)
Anbefaling 1-14
1. marts 2021 (DMCG)
Anbefaling 15-20

Administrativ godkendelse

25. marts 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. december 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Kirurgisk behandling af brystkræft

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N