Anbefalinger

Udvælgelse til NACT

Undersøgelser inden NACT

Systemiske behandlingsregimer

Monitorering under behandling

Præoperativ billeddiagnostisk vurdering

Kirurgisk behandling efter NACT

Lokoregional strålebehandling efter NACT og kirurgi

Opfølgning efter NACT

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

5. februar 2021 (DMCG)

Administrativ godkendelse

8. februar 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. december 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N