Anbefalinger

Standard procedure ved udredning

Karakterisering af den invasive tumorkomponent

Lumpektomiudskæring ved invasivt karcinom

Mastektomiudskæring ved invasivt karcinom

Sentinel node

Undersøgelse af aksilresektatet

Klassifikation og procedurer for håndtering af præparater med forstadier til brystkræft

Før og efter neoadjuverende kemoterapi (NACT)

Procedure ved lokoregionalt recidiv

Klassifikation af ikke epiteliale tumorer

Procedure ved profylaktisk mastektomi

Version 1.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

13. november 2020 (DBCG)

Administrativ godkendelse

23. november 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. marts 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Patologiprocedurer og molekylærpatologiske analyser ved brystkræft

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N