Anbefalinger

Anbefalinger (Quick guide)

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

20. januar 2021 (DBCG)

Administrativ godkendelse

25. januar 2021 (Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 5. december 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Postoperativ strålebehandling af brystkræft

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N