Anbefalinger

Behandlingsplan

Coil – primær udredning

Coil – node positive patienter

Neoadjuverende kemoterapi

HER2-positiv brystkræft - pertuzumab

Postmenopausale patienter med ER positiv LABC – aromatasehæmmer

Radiologisk monitorering af LABC

Respons-evaluering af neoadjuverende kemoterapi

Operation efter NACT

Operation af patienter med inflammatorisk brystkræft

Brystbevarende operation/lumpektomi

Sentinel node ved ikke-inflammatorisk LABC

Ikke-inflammatorisk LABC – aksilrømning

Adjuverende strålebehandling

Klinisk mammografi

Version 1.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

27. oktober 2020 (DBCG)

Administrativ godkendelse

29. oktober 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. april 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Primær lokal og regional fremskreden cancer mammae

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N