Anbefalinger

Lavrisikogruppen

Endokrin terapi

HER2-rettet terapi

Kemoterapi

Neoadjuverende og post-neoadjuverende terapi

Antiresorptiv terapi

Behandlingsallokering

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

01.03.2021 (DBCG)

Administrativ godkendelse

20. maj 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. marts 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Systemisk behandling af brystkræft - I - hvem skal anbefales adjuverende systemisk behandling?

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N