Anbefalinger

Udredning, diagnostik og opfølgning

Behandling af ER-positiv og HER2-normal MBC med endokrinbehandling +/- CDK4/6 inhibitorer

Behandling af ER-positiv og HER2-normal MBC samt ER-negativ og HER2-normal sygdom med kemoterapi og evt. immunterapi

Behandling af HER2-positiv MBC med kemoterapi og/eller HER2-rettet behandling

Behandling af knoglemetastaser

Behandling af hjernemetastaser

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

1. marts 2021 (DBCG)

Administrativ godkendelse

20. maj 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. marts 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Systemisk behandling af brystkræft III – palliativ og systemisk behandling af metastaserende brystkræft (MBC)

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N