Anbefalinger

Active surveillance

Watchful waiting

Version 1.2


GODKENDT

Faglig godkendelse
30. november 2020, DaProCa

Administrativ godkendelse
18. februar 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION
Planlagt: 30. september 2021

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Active surveillance og Watchful waiting

 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N