Anbefalinger

Kastrationsresistent prostatacancer (CRPC)

Version 1.1


GODKENDT

Faglig godkendelse

7. november 2019 (DAPROCA)

Administrativ godkendelse

11. december 2019 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 30. september 2020

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Kastrationsresistent prostatakræft (CRPC)

 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N