Anbefalinger

1. Anbefalinger (Quick guide)

Version 2.0

GODKENDT

Faglig godkendelse

16. november 2020 (DAPROCA)

Administrativ godkendelse

3. februar 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 30. september 2021

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Klassifikation og stadieinddeling af prostatacancer

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N