Anbefalinger

Ved lavrisiko prostatakræft

Ved intermediær risiko prostatakræft

Ved højrisiko lokaliseret prostatakræft

Ved lokalavanceret prostatakræft

Udførelse af strålebehandling

Adjuverende strålebehandling

Strålebehandling af prostata ved low-volume metastatisk sygdom

Version 1.2


GODKENDT

Faglig godkendelse

15. oktober 2020 (DMCG)

Administrativ godkendelse

18. februar 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. september 2021

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Kurativ strålebehandling for prostatakræft

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N