Anbefalinger

Opfølgning efter behandling af lokaliseret prostatacancer

Opfølgning under første linje hormonbehandling af hormonsensitiv prostatacancer (CSPC)

Version 1.2

  
GODKENDT

Faglig godkendelse

1. november 2020 (DaProCa)

Administrativ godkendelse

17. december 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. september 2021

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Opfølgning af prostatacancer

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N