Anbefalinger

Ved smertegivende knoglemetastaser

Ved kompression af medulla spinalis eller cauda equina syndrom

Ved kranienerveudfald og mistanke om hjernemetastaser

Version 1.0


GODKENDT

Faglig godkendelse

22. januar 2020 (DMCG)

Administrativ godkendelse

5. februar 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 30. september 2020

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Palliation ved fremskreden prostatakræft knoglemetastaser ‐ medullært tværsnit ‐ hjernemetastaser

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N