Anbefalinger

Behandling

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

21. oktober 2020 (DCCG)

Administrativ godkendelse

22. januar 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 21. oktober 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Adjuverende kemoterapi ved koloncancer stadium III

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N