Anbefalinger

Patienter radikalt opereret for rektumcancer med forudgående præoperativ (kemo)stråleterapi

Patienter radikalt opereret for rektumcancer uden forudgående præoperativ (kemo) stråleterapi

Overordnede rekommandationer for adjuverende kemoterapi

Version 1.0


GODKENDT

Faglig godkendelse

1.april.2018 (DCCG)

Administrativ godkendelse

5. november 2019 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. december 2019

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Adjuverende kemoterapi ved rektumcancer

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N