Anbefalinger

Anbefalinger (Quick guide)

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

1. januar 2019 (DCCG)

Administrativ godkendelse

10. januar 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. december 2020

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

HIPEC behandling af peritoneal karcinose til patienter med kolorektalkræft

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N