Anbefalinger

Anbefalinger (Quick guide)

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

12. november 2014 (DCCG)

Administrativ godkendelse

05. november 2019 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. juni 2020

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Kirurgisk behandling af cancer coli Colonresektioner

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N