Se de kliniske retningslinjer i fælles DMCG-skabelon under menuen Kroniske Myeloide Sygdomme.

For at se alle retningslinjer for Kroniske Myeloide Sygdomme henvises til DMCG'ens egen hjemmeside.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N