Behandling af BP-NET

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

03. november 2018 (DMCG)

Administrativ godkendelse

12. december 2018 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 03. november 2019

HENT RETNINGSLINJEN

Hent hele retningslinjen Bronkopulmonale neuroendokrine tumores_v1.0 som pdf

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N