Henvisning til diagnostik fra Almen Praksis

Billeddiagnostik undersøgelse for lungekræft

Invasive undersøgelser i udredning for lungecancer

Metastatisk sygdom

Småcellet lungecancer

Stadieinddeling af lungekræft

Præoperativ vurdering

Version 1.1

 
GODKENDT

Faglig godkendelse

12. juni 2018 (DMCG)

Administrativ godkendelse

11. juli. 2018 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 01. Januar 2020

HENT RETNINGSLINJEN

Hent hele retningslinjen DLCG_Visitation Diagnose Stadie_v1-1_som pdf

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N