Anbefalinger

Diagnostik

Prognostisk index

Udredning og stadieinddeling

Primær behandling af yngre patienter (<65 år)

Relaps behandling af yngre patienter (< 65 år)

Primær behandling af ældre patienter (> 65 år)

Replas behandling af ældre patienter (>65 år)

Radioterapi

HIV-associerede CNS lymfomer

Post transplantations CNS lymfomer

Respons kriterier

Responsevaluering

Efterkontrol

Rehabilitering

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

6. februar 2020 (DMCG)

Administrativ godkendelse

18. september 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 6. februar 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

CNS-lymfom – diagnostik, behandling, rehabilitering

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N