Anbefalinger

Udredning, stadieinddeling og risikostratifikation

Primær linjehandling af lokaliseret follikulært lymfom (FL), grad 1-3a

Asymptomatisk follikulært lymfom (FL) grad 1-3a stadium III-IV

Primærbehandling, symptomatisk follikulært lymfom (FL) grad 1-3a, stadium III-IV

Vedligeholdelsesbehandling til patienter (>18 år) med follikulært lymfom (FL)

Recidiv af follikulært lymfom, grad 1-3a, stadium III-IV

Behandling til patienter med høj-risiko follikulært lymfom

Responsevaluering og kontrol efter afsluttet primærbehandling

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

1. oktober 2019 DLG)

Administrativ godkendelse

10. marts 2020 (Sekretariatet for Kliniske retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 28. februar 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Follikulært Lymfom

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N