Anbefalinger

Udredning og diagnostiske kriterier

Prognostiske undersøgelser

Indikationer for behandling

Førstelinjebehandling

Senere linjebehandling

Immunglobulin substitution

Vaccinationer og antibiotika

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

23. november 2019

Administrativ godkendelse

26. november 2019 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet

REVISION

Planlagt: 01. november 2021

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Kronisk Lymfatisk Leukæmi (CLL)

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N