Anbefalinger

Screening

Behandling

Rehabilitering

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

20. december 2018 (DMSG)

Administrativ godkendelse

9. april 2019 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. april 2020

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Knoglesygdom ved myelomatose

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N