Anbefalinger

Screening

Behandling

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

19. november 2018 (DMSG)

Administrativ godkendelse

10. september 2019 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. december 2019

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Myelomatose – Relapsbehandling

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N