Anbefalinger

Screening

Behandling

Rehabilitering

Version 1.2

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

11. november 2020 (DMCG)

Administrativ godkendelse

25. november 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. december 2021

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Primærbehandling af myelomatose patienter, der er kandidater til højdosis kemoterapi

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N