I et forsøg på at udvise rettidig omhu under den aktuelle COVID-19 epidemi, blev der i foråret 2020 i enkelte DMCG'er udfærdiget en række midlertidige nød-anbefalinger for, hvorledes patienter fra de forskellige kræftsygdomsområder kan bringes bedst igennem den kritiske situation.

Anbefalingerne er udfærdiget med henblik på at minimere risikoen for coronasmitte uden at kompromittere effekten af den igangværende behandling, og så der samtidigt tages ekstraordinære forholdsregler for de mest udsatte patienter.

Beslutningerne bør i udgangspunktet baseres på en individuel klinisk vurdering og afvigelser fra den hidtidige praksis bør journalføres.

Enkelte markerede anbefalinger skal anses som foreløbige, da de forudsætter en eventuel dispensation fra de gældende patientrettigheder. Det drejer sig om kortvarig udsættelse af udredning og behandling i tilfælde, hvor det for den enkelte patient vurderes at være uden risiko.

Indtil videre overholdes uændret gældende nationale anbefalinger og bekendtgørelse om maksimale ventetider.

For yderligere information vedrørende specifikke anbefalinger, kan man kontakte de enkelte DMCG'ers formænd.
Find her kontaktoplysninger på formænd for alle DMCG'er eller kontakt sekretariatet på dorran@rkkp.dk

På vegne af DMCG.dk
Michael Borre


Sundhedsstyrelsens rammer for håndtering af kræftbehandlingen under COVID-19 epidemien.


COVID-19 cancerlitteratur; anbefalinger til litteratursøgninger.


Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N