"Dansk Kræftforum" er oprettet i forbindelse med DMCG.dk generalforsamlingen i august 2017.
Navnet dækker over de faglige møder, der afholdes i regi af DMCG.dk for repræsentantskabet og øvrige med interesse for kræftområdet.

Den 22. november 2019 blev der afholdt møde i DMCG-repræsentantskabet i København.
Der er planlagt arbejdsdag omkring DMCG.dk strategien den 17. september 2020 og et nyt møde i Dansk Kræftforum den 26. november 2020.

Dansk Kræftforum & DMCG.dk generalforsamling 22. november 2019

Det  tredje møde i Dansk Kræftforum samt DMCG.dk generalforsamling blev afholdt i Regionernes Hus den 22/11 2019.

Ved generalforsamlingen blev Lisbet Rosenkrantz Hölmich og Paw Jensen valgt ind i forretningsudvalget.
Lene Lundvall og Henrik Frederiksen har takket af fra deres poster i forretningsudvalget, en stor tak for indsatsen til dem!

Den faglige del af mødet indeholdt bl.a. status på retningslinjearbejdet samt på udvalgsarbejderne i DMCG.dk.

Session I: Status på retningslinjearbejde samt præsentation af DMCG.dk strategien
Status på arbejdet med kliniske retningslinjer v/Henriette Lipczak (Retningslinjesekretariatet)
Fremlæggelse af DMCG.dk strategien v/Michael Borre
Drøftelse af målsætninger for Evidensbaseret beslutningsstøtte og national konsensus v/Peer Christiansen
Drøftelse af målsætninger for Datastøttet kvalitetsudvikling v/Erik Jakobsen og Mette Yilmaz


Session II: DMCG-strategi 2020-2022, fortsat

Drøftelse af målsætninger for Ny viden gennem forskning v/Jens Overgaard
Drøftelse af målsætninger for Patientinvolvering og samarbejde v/Lene Lundvall
Næste skridt v/Michael Borre

Session III: DMCG.dk generalforsamling
Herunder afgav DMCG.dk formand Michael Borre sin beretning, der kan læses her.

Der var ingen indkomne forslag.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N