"Dansk Kræftforum" er oprettet i forbindelse med DMCG.dk generalforsamlingen i august 2017.
Navnet dækker over de faglige møder, der afholdes i regi af DMCG.dk for repræsentantskabet og øvrige med interesse for kræftområdet.

Der er planlagt møde i Dansk Kræftforum den 26. november 2020.


OBS:Mødet den 17/9 er aflyst grundet situationen omkring COVID-19.

***
Den 17/9 afholdes arbejdsdag i DMCG.dk repræsentantskabet omkring DMCG.dk strategien, specifikt handlingsplanen for 2020.

Ved arbejdsdagen gøres status på fremdrift hidtil og på de fremadrettede planer for hvert af de fire strategiske indsatsområder. Fire DMCG'er fremlægger deres handlingsplaner til inspiration, men der vil blive lejlighed til at alle DMCG'er deler deres handlinger hvis ønskeligt.

Der vil desuden være et inspirationsoplæg for hvert af de fire indsatsområder.
Se mere her i det foreløbig program, som løbende vil blive opdateret.

Hvis gruppens repræsentantskabsmedlemmer ikke har mulighed for at deltage eller ønsker at invitere andre af DMCG'ens medlemmer er det naturligvis helt acceptabelt.

Mødet holdes den 17. september kl. 13.00-18.00 i Regionernes Hus, Dampfærgevej 22, 2100 Kbh.


Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N