"Dansk Kræftforum" er oprettet i forbindelse med DMCG.dk generalforsamlingen i august 2017.
Navnet dækker over de faglige møder, der afholdes i regi af DMCG.dk for repræsentantskabet og øvrige med interesse for kræftområdet.

Den 22. november 2019 blev der afholdt møde i DMCG-repræsentantskabet i København.
Der er planlagt arbejdsdag omkring DMCG.dk strategien den 17. september 2020 og et nyt møde i Dansk Kræftforum den 26. november 2020.

Dansk Kræftforum & DMCG.dk generalforsamling 22. november 2019

Det  tredje møde i Dansk Kræftforum samt DMCG.dk generalforsamling blev afholdt i Regionernes Hus den 22/11 2019.

Ved generalforsamlingen blev Lisbet Rosenkrantz Hölmich og Paw Jensen valgt ind i forretningsudvalget.
Lene Lundvall og Henrik Frederiksen har takket af fra deres poster i forretningsudvalget, en stor tak for indsatsen til dem!

Den faglige del af mødet indeholdt bl.a. status på retningslinjearbejdet samt på udvalgsarbejderne i DMCG.dk.

Session I: Status på retningslinjearbejde samt præsentation af DMCG.dk strategien
Status på arbejdet med kliniske retningslinjer v/Henriette Lipczak (Retningslinjesekretariatet)
Fremlæggelse af DMCG.dk strategien v/Michael Borre
Drøftelse af målsætninger for Evidensbaseret beslutningsstøtte og national konsensus v/Peer Christiansen
Drøftelse af målsætninger for Datastøttet kvalitetsudvikling v/Erik Jakobsen og Mette Yilmaz


Session II: DMCG-strategi 2020-2022, fortsat

Drøftelse af målsætninger for Ny viden gennem forskning v/Jens Overgaard
Drøftelse af målsætninger for Patientinvolvering og samarbejde v/Lene Lundvall
Næste skridt v/Michael Borre

Session III: DMCG.dk generalforsamling
Herunder afgav DMCG.dk formand Michael Borre sin beretning, der kan læses her.

Der var ingen indkomne forslag.