"Dansk Kræftforum" er oprettet i forbindelse med DMCG.dk generalforsamlingen i august 2017.
Navnet dækker over de faglige møder, der afholdes i regi af DMCG.dk for repræsentantskabet og øvrige med interesse for kræftområdet. 

Næste møde i Dansk Kræftforum afholdes fredag den 26. november hos Danske Regioner, Kbh.
Info om program og tilmelding følger på siden her.
 

Seneste møde i Dansk Kræftforum blev afholdt den 26. november 2020.
Mødet blev afholdt virtuelt.
Se programmet her.


Den faglige del af mødet havde implementering af DMCG.dk strategien og handlingsplanen 2020/2021 som sit afsæt. Desuden blev der sat perspektiv på DMCG.dk strategien fra udvalgte samarbejdspartnere; DCCC, RKKP og Kræftens Bekæmpelse.
Formand for DMCG.dk Michael Borre indledte mødet med sine betragtninger om bl.a. strategiperioden og om hvordan DMCG'ernes årsberetninger fremadrettet vil afspejle strategien.
Se præsentationen her.

Ved generalforsamlingen blev det annonceret, at Camilla Qvortrup afløser Mette Yilmaz i DMCG.dk forretningsudvalget. En varm tak til Mette for den mangeårige, engagerede indsats, og et varmt velkommen til Camilla.

Session I: De 4 strategiske indsatsområder, plan for 2021
Præsentation af målsætninger 2021 for følgende områder ved DMCG.dk forretningsudvalget:

Session II: Samarbejder

Session III: DMCG.dk generalforsamling
Herunder afgav DMCG.dk formand Michael Borre sin årsberetning, der kan læses her.
Der var ingen indkomne forslag.