Dansk Kræftforum & DMCG.dk generalforsamling 22. november 2019

Det  tredje møde i Dansk Kræftforum samt DMCG.dk generalforsamling blev afholdt i Regionernes Hus den 22/11 2019.

Ved generalforsamlingen blev Lisbet Rosenkrantz Hölmich og Paw Jensen valgt ind i forretningsudvalget.
Lene Lundvall og Henrik Frederiksen har takket af fra deres poster i forretningsudvalget, en stor tak for indsatsen til dem!

Den faglige del af mødet indeholdt bl.a. status på retningslinjearbejdet samt på udvalgsarbejderne i DMCG.dk.

Session I: Status på retningslinjearbejde samt præsentation af DMCG.dk strategien
Status på arbejdet med kliniske retningslinjer v/Henriette Lipczak (Retningslinjesekretariatet)
Fremlæggelse af DMCG.dk strategien v/Michael Borre
Drøftelse af målsætninger for Evidensbaseret beslutningsstøtte og national konsensus v/Peer Christiansen
Drøftelse af målsætninger for Datastøttet kvalitetsudvikling v/Erik Jakobsen og Mette Yilmaz

Session II: DMCG-strategi 2020-2022, fortsat
Drøftelse af målsætninger for Ny viden gennem forskning v/Jens Overgaard
Drøftelse af målsætninger for Patientinvolvering og samarbejde v/Lene Lundvall
Næste skridt v/Michael Borre

Session III: DMCG.dk generalforsamling
Herunder afgav DMCG.dk formand Michael Borre sin beretning, der kan læses her.

Der var ingen indkomne forslag.

Dansk Kræftforum & DMCG.dk generalforsamling 28. november 2018

Det andet møde i Dansk Kræftforum samt DMCG.dk generalforsamling blev afholdt 28/11 2018.

Ved generalforsamlingen blev Michael Borre genvalgt til formandsposten for 3 år, ligesom Erik Jakobsen, Peer Christiansen og Jens Overgaard fortsætter i en 3-årig periode i forretningsudvalget.
Lene Lundvall har trukket sig fra sin post i forretningsudvalget, og blev afløst af overlæge Ulla Peen (DGCG).

Den faglige del af mødet indeholdt bl.a. status på retningslinjearbejdet samt på udvalgsarbejderne i DMCG.dk.

Session I: Kliniske Retningslinjer
Kliniske retningslinjer – nu og fremover v/Henriette Lipczak (Retningslinjesekretariatet)
DCCC understøttelse af ensartet implementering af kliniske retningslinjer på kræftområdet v/Anne Bukh (DCCC)
Retningslinjers vej til klinisk anvendelse v/Nanna Kure-Biegel

Session II: DMCG-udvalg og aktiviteter
National strategi for behandlingstilbud til kræftpatienter med metastaser i bevægeapparatet v/Michael Bendtsen (DSG)
DMCG-udvalg for tværfagligt palliativt samarbejde v/Mogens Grønvold
Status på MDT-udvalgets arbejde v/Lene Lundvall (DGCG)

Session III: DMCG.dk generalforsamling
Herunder afgav DMCG.dk formand Michael Borre sin beretning, der kan læses her.

Der var ingen indkomne forslag.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N