Dansk Kræftforum & DMCG.dk generalforsamling 28. november 2018

Det andet møde i Dansk Kræftforum samt DMCG.dk generalforsamling blev afholdt 28/11 2018.

Ved generalforsamlingen blev Michael Borre genvalgt til formandsposten for 3 år, ligesom Erik Jakobsen, Peer Christiansen og Jens Overgaard fortsætter i en 3-årig periode i forretningsudvalget.
Lene Lundvall har trukket sig fra sin post i forretningsudvalget, og blev afløst af overlæge Ulla Peen (DGCG).

Den faglige del af mødet indeholdt bl.a. status på retningslinjearbejdet samt på udvalgsarbejderne i DMCG.dk.

Session I: Kliniske Retningslinjer
Kliniske retningslinjer – nu og fremover v/Henriette Lipczak (Retningslinjesekretariatet)
DCCC understøttelse af ensartet implementering af kliniske retningslinjer på kræftområdet v/Anne Bukh (DCCC)
Retningslinjers vej til klinisk anvendelse v/Nanna Kure-Biegel

Session II: DMCG-udvalg og aktiviteter
National strategi for behandlingstilbud til kræftpatienter med metastaser i bevægeapparatet v/Michael Bendtsen (DSG)
DMCG-udvalg for tværfagligt palliativt samarbejde v/Mogens Grønvold
Status på MDT-udvalgets arbejde v/Lene Lundvall (DGCG)

Session III: DMCG.dk generalforsamling
Herunder afgav DMCG.dk formand Michael Borre sin beretning, der kan læses her.

Der var ingen indkomne forslag.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N