Dansk Kræftforum & DMCG.dk generalforsamling 28. november 2018

Det andet møde i Dansk Kræftforum samt DMCG.dk generalforsamling blev afholdt 28/11 2018.

Ved generalforsamlingen blev Michael Borre genvalgt til formandsposten for 3 år, ligesom Erik Jakobsen, Peer Christiansen og Jens Overgaard fortsætter i en 3-årig periode i forretningsudvalget.
Lene Lundvall har trukket sig fra sin post i forretningsudvalget, og blev afløst af overlæge Ulla Peen (DGCG).

Den faglige del af mødet indeholdt bl.a. status på retningslinjearbejdet samt på udvalgsarbejderne i DMCG.dk.

Session I: Kliniske Retningslinjer
Kliniske retningslinjer – nu og fremover v/Henriette Lipczak (Retningslinjesekretariatet)
DCCC understøttelse af ensartet implementering af kliniske retningslinjer på kræftområdet v/Anne Bukh (DCCC)
Retningslinjers vej til klinisk anvendelse v/Nanna Kure-Biegel

Session II: DMCG-udvalg og aktiviteter
National strategi for behandlingstilbud til kræftpatienter med metastaser i bevægeapparatet v/Michael Bendtsen (DSG)
DMCG-udvalg for tværfagligt palliativt samarbejde v/Mogens Grønvold
Status på MDT-udvalgets arbejde v/Lene Lundvall (DGCG)

Session III: DMCG.dk generalforsamling
Herunder afgav DMCG.dk formand Michael Borre sin beretning, der kan læses her.

Der var ingen indkomne forslag.