Den 23. september inviteres til åbning af det nye nationale Forskningscenter for cirkulerende tumor-DNA guidet kræftbehandling (DCCC ctDNA forskningscenter).

Centeret dækker hele landet og arbejder på tværs af cancertyper.
Forskningscenteret er en del af Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og støttes af Kræftens Bekæmpelse.

Læs invitation og program

Arrangementet finder sted på Aarhus Universitetshospital, Auditorium A, den 23. september kl. 14.00-17.00.
Deltagelse er åben for alle, der bedes dog om tilmelding af hensyn til forplejning.

Tilmeld dig via linket her:
https://ibenkongsfelt.wufoo.com/forms/tilmedling-til-abning-af-dccc-ctdna-center/

Ved spørgsmål til arrangement kontakt Iben Boutrup Kongsfelt: ibenbk@clin.au.dk / mobil: 50 10 65 66

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N