Danske Kræftforskningsdage 2020 løber af stablen igen hos Odeon i Odense i den 27.-28. august 2020.

På dagene vil der være både oplæg fra scenen og individuelle workshops, vi ser frem til at kunne præsentere årets program.

Der vil som de foregående år blive opslået et Call for Abstracts på den anden side af årsskiftet, hold øje med på hjemmesiderne dmcg.dk http://www.dmcg.dk/danske-kraeftforskningsdage/ og dccc.dk http://www.dccc.dk/danske-kraeftforskningsdage/ for mere information om programmet og tilmelding.

Vi håber at se dig i Odense i eftersommeren.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N