Under overskriften 'Kvalitet i kræftpatienters forløb' afholder Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med DMCG.dk og DCCC Kræftpolitisk Forum 2020.

Politikere og sundhedsvæsenets parter inviteres til at drøfte, hvordan sundhedsdata bruges aktivt til at skabe synlighed og overblik over kvaliteten i kræftpatientforløb, og derigennem øger patienternes livskvalitet og overlevelse.

Se programmet for dagen samt tilmeldingslink. 

Tid og sted: Tirsdag den 22. september 2020 kl. 10.00-15.00 i Fællessalen på Christiansborg.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N