Røgfri Fremtid afholder parterneseminar den 12. november 2020.

Der foreligger endnu ikke et program for dagen.

Mere information følger senere.

Læs mere om Røgfri Fremtid på deres hjemmeside: https://www.roegfrifremtid.dk/

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N