Mødet i Dansk Kræftforum i november efterfølges som vanligt af generalforsamling i DMCG.dk.
Ved generalforsamlingen vil der i år være valg til ny formand for DMCG.dk.

Program for mødet og link til tilmelding vil blive tilgængeligt her på siden i eftersommeren.
Mødet afholdes kl. 13.00-17.00 i Regionernes Hus, Dampfærgevej 22, 2100 Kbh.

Møderne i Dansk Kræftforum afholdes for DMCG.dk repræsentantskabet og øvrige med interesse for kræftområdet.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N