DCCC og DMCG.dk vil igen i 2021 afholde landets største kræftkonference.

Et stærkt nationalt samarbejde på kræftområdet er væsentligt for til stadighed at sikre en høj og ensartet kvalitet i forskning og behandling på tværs af kræftforløb og kræftområder.

Danske Kræftforskningsdage afholdes for at give fagfolk, beslutningstagere, forskere patientforeninger mv. mulighed for at mødes på tværs af sygdomsområder, forskningsdiscipliner og specialer. 

Detaljer om program, tilmelding mv. vil blive tilgængeligt på siden her.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N