Bedre Viden om Senfølger er et partnerskab med tre nationale forskningscentre for senfølger efter kræft, Kræftens Bekæmpelse, Senfølgerforeningen og Danish Comprehensive Cancer Centre (DCCC).

Formålet med seminaret er at stille skarpt på, hvor langt forskningen i senfølger er kommet, hvordan viden kan implementeres i sundhedsvæsenet, hvad status er for senfølgetilbud til patienterne, og hvor udviklingen af senfølgetilbud til patienterne peger hen.

Seminaret skulle have været afholdt 18. januar, men blev flyttet til onsdag d. 28. september 2022 kl. 9.30-16.30 på Hindsgavl Slot, Middelfart.

Målgruppen er fagpersoner fra regionale senfølgetilbud, DMCG'er, beslutningstagere og andre fagpersoner.

Deltagelse er gratis.

Se programmet og tilmeld dig her: https://www.tilmeld.dk/seminarsenfolger/conference

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N